A3 (40x30 cm)

hodiny 28cm laser

hodiny 30cm

hodiny
40cm